Wat is uw arbeidsrecht bij een faillissement?

De afgelopen maanden zijn er veel bedrijven failliet gegaan. Bekende voorbeelden hiervan zijn winkelketens als V&D, Paradigit, La Ligna, Perry Sport, Aktiesport, Scapino en Dolcis. De aanhoudende crisis heeft dus tal van bedrijven getroffen. Niet alleen grote bedrijven krijgen te maken met financiële problemen. Ook kleinere bedrijven krijgen hier regelmatig mee te maken en gaan failliet. Dit treft niet alleen de werkgever, maar ook de werknemers. Zij zijn vaak de dupe van een faillissement. Toch heeft u volgens het arbeidsrecht diverse rechten waardoor u aanspraak maakt op uw salaris.

Bekom eerst van de schrik

Als uw werkgever net heeft aangekondigd dat het bedrijf failliet gaat, dan zult u hier in eerste instantie van schrikken. Nadat u een beetje van het nieuws bekomen bent, wilt u natuurlijk snel in actie komen. Wat kunt u de komende maanden verwachten en welke stappen kunt u zelf ondernemen? Wat zijn uw rechten met betrekking tot het arbeidsrecht?

Uw salaris ontvangen

Als het bedrijf failliet gaat, hoeft dit nog niet te betekenen dat u naar uw salaris kunt fluiten. Bij het faillissement neemt de curator het beheer over van het bedrijf. Deze verzorgt de afwikkeling van het faillissement en vervangt de werkgever, die geen bedrijfsbeslissingen meer mag nemen. De curator lost de schulden af voor zover het kan en betaalt de achterstallige lonen. Daarnaast zorgt hij ervoor dat de arbeidsovereenkomsten van de werknemers worden opgezegd. U krijgt dan ook een ontslagbrief. Hierbij moet de curator zich aan de opzegtermijn van maximaal zes weken houden uit het arbeidsrecht.

Door blijven werken

Tijdens de opzegtermijn bent u het verplicht om nog te blijven werken als de curator dit van u vraagt. Dit is opgenomen in het arbeidsrecht. Doorgaans heeft dit als doel om een doorstart met het bedrijf te maken of om de waarde van de boedel te vergroten.

Loongarantieregeling

Als uw werkgever te veel schulden heeft en de achterstallige lonen niet betaald kunnen worden, dan neemt het UWV de betalingsverplichting over. U kunt alleen een beroep doen op de loongarantieregeling als u een arbeidscontract had bij de werkgever. U maakt alleen kans op de loongarantieregeling als u uzelf bij het UWV meldt. Dit moet u zo snel mogelijk na het faillissement doen. Wacht er niet te lang mee, want dan loopt u weer het risico dat u op uw uitkering wordt gekort of dat u helemaal geen salaris meer krijgt uitbetaald.

Recht op financiële vergoedingen

Als werknemer heeft u volgens het arbeidsrecht recht op alle financiële vergoedingen tot dertien weken voor het faillissement. Hierbij kunt u denken aan achterstallig loon, vakantietoeslag, pensioenpremie, gratificatie, een dertiende maand, een loonsverhoging, onkostenvergoeding, overwerkvergoeding of provisie. Dit zijn vergoedingen die de werkgever normaal gesproken zou betalen.

Nog geen salaris ontvangen? Laat u adviseren

Is uw werkgever failliet gegaan en heeft u recht op een ontslagvergoeding, maar heeft u uw achterstallige loon nog steeds niet ontvangen? Of heeft u recht op meer financiële vergoedingen? Neem dan contact op met een arbeidsrecht advocaat. Deze weet precies waar u als ontslagen werknemer recht op heeft. Hij kan u dan ook voorzien van uitstekend advies. Een arbeidsrecht advocaat onderneemt samen met u gerichte stappen om ervoor te zorgen dat u uw achterstallige loon of vergoedingen alsnog ontvangt.