Wietkwekerijen in huurpanden, hoe zit dat precies?

Het huurcontract in rook op zien gaan

Het blijkt voor veel mensen nog onduidelijk hoe het huurrecht spreekt over illegale wietkwekerijen. Wie moet opdraaien voor de kosten? De verhuurder, omdat die de huurder had moeten screenen? Of de huurder, die illegale praktijken voert waar de verhuurder geen toestemming voor heeft gegeven? Wij zochten het voor u uit. Als kader voor dit onderzoekje namen we de opmerkelijke situatie uit Den Helder. In 3 jaar tijd zijn daar maar liefst 18 wietkwekerijen in woningen van één en dezelfde woningcorporatie gevonden. Wat gebeurt er vervolgens met die woningen? En hoe zit het met het huurrecht van de huurder en de verhuurder?

Enorme schade

Zoals gezegd zijn er al 18 woningen in Den Helder gevonden waarin een illegale wietkwekerij woedde. En dat in slechts 3 jaar tijd. En bij maar één woningcorporatie. Dat laat ons raden hoeveel er gevonden worden als werkelijk alle deuren geopend zouden worden. Het grootste probleem van deze ‘mini’-kwekerijen is de enorme schade aan de woningen. Vaak worden er complete wanden weggehaald. Of er worden grote gaten in muren en deuren gemaakt. Dit alles om zoveel mogelijk ruimte te creëren en de ventilatie te optimaliseren voor de welbekende groene plantjes. Deze ventilatie moet vocht en warmte creëren. En dat brengt vervolgens ernstige vochtproblemen, zoals schimmel, in de woning. U kunt wel nagaan hoe enorm de verbouwingskosten zijn om al deze schade te kunnen herstellen.

Hoe zit het dan met het huurrecht?

Wat betreft het huurrecht: vóór januari 2016 kreeg de huurder 3 weken de tijd om zijn woning te ontruimen en de sleutels in te leveren. Het huurcontract werd daarna ontbonden. Vanaf 2016 echter wordt de woning na een ontdekking direct gesloten voor 3 maanden. De woning wordt verzegeld en de sleutel wordt in beheer gehouden door de gemeente. Vervolgens moet de huurder die maanden alsnog zijn huur betalen. Daarna eindigt de huurovereenkomst. Dan zijn er nog de kosten van het verbouwen. Ook die worden altijd verhaald op de huurder. Wilt u meer weten over het huurrecht? Naast problemen met wietkwekerijen kan een bewezen en betrouwbaar bureau u ook adviseren over onder andere de volgende punten:

  • Als er een huurovereenkomst opgesteld moet worden
  • Als de incasso van de huur niet vlekkeloos verloopt
  • Als het einde huurovereenkomst nadert
  • Als een woning ontruimd moet worden
  • Als u gebreken merkt aan uw woning

Vragen over huurrecht?

Wilt u inderdaad meer weten over het huurrecht? Of bevindt u uzelf momenteel in een conflict? Ga dan op zoek naar betrouwbaar, bewezen én betaalbaar advocatenbureau dat u hierin kan adviseren.